Kontakta oss | Registrera dig nu | Recensioner | Priser och datum Start | Videor | Vanliga frågor | Info | Blogg


Kommunikativ pedagogik

En effektiv undervisningsmetod fö att lära sig spanska!

Registrera dig nu för att lära dig spanska Habla Ya... »

Du är här:
Startsida Metodik
Kommunikativ metod

Varför denna metod?

Eftersom det är vad språk är till för: kommunikation!
Please call me
fyll i vårt KONTAKTFORMULÄR

Prisförfrågning

Ring oss idag!

+507 - 757 - 7352
08 - 519 - 70 - 304
069 - 2547 - 2686
044 - 585 - 30 - 35
315 - 254 - 2331
020 - 8144 - 2785
09 - 70 - 44 - 52 - 21
020 - 894 - 39 - 38
02 - 8007 - 5434
Skype-användare: habla.ya

Att vara helt nedsänkt i det spanska språket är det mest effektiva sättet att lära sig det på. Det är därför en kommunikativt tillvägagångssätt är önskavärt och anledningen till att våra lektioner äger rum helt på spanska, även om det innebär att det kan vara svårare i början.

Språkundervisning med centrum i kommunikationen

Syftet med vår skolas metodik är kommunikation

Den kommunikativa pedagogiken ser språket som ett medium för kommunikation. Den erkänner att kommunikationen har ett socialt syfte: språkeleven har något att säga eller att ta reda på. I denna undervisningsmetod läggs vikten på att hjälpa eleven att leverera meddelandet. Detta är vad som verkligen betyder något: om studenten kan förstå och bli förstådd.

Den kommunikativa metoden är centrerad på att hjälpa eleven att utveckla vissa färdigheter och förmågor: muntlig interaktion och uttryck, hör och läsförståelse och skrivande uttryck. I varje klass kommer studenter att öva spanska i kontextualiserad, praktiska och vardagliga situationer genom aktiviteter med fördefinierade mål.

REGISTRERA DIG TILL ATT STUDERA SPANSKA MED HABLA YA GENOM DE MEST EFFEKTIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET... »

Den kommunikativa metoden ger företräde till oral framförning. Direkt kontakt med språket är mycket viktigt. Inte bara från att höra läraren, men också från att använda det och från att höra andra människor förutom läraren. Att ha personlig kontakt med språket, öva ljud, improvisera och försöka skapa dina egna meningar och få möjlighet att göra misstag och lära dig av detta. Detta är ett annat bra skäl till varför lektionerna bör vara helt på spanska.

Överst på sidanSpråkbruket i en kreativ och spontan miljö

Den kommunikativa metoden uppmuntrar användningen av språket på ett spontant och kreativt sätt

Att göra fel är en naturlig del av att lära sig ett språk. Elever som gör sitt bästa för att använda språket kreativt och spontant kommer att göra misstag. I vår spanska undervisningsmetod är konstant korrigering inte nödvändigtvis viktigt och kan till och med vara kontraproduktivt, särskilt på de lägre nivåerna. Korrigering ska vara diskret och läraren bör notera elevens misstag för att hjälpa dem att upptäcka det på egen hand. Betydelsen ges företräde framför formen.

I denna språkundervisnings metod lärs fortfarande grammatik ut, men mindre systematiskt, än på traditionellt sätt och vid sidan av med mer innovativa strategier.

Den kommunikativa metoden syftar till att anpassa och att lokalisera språket och att anpassa det till studenternas intressen. Användningen av idiomatiskt, vardagsspråk och även slang uppmuntras i denna spanska undervisningsmetod.

REGISTRERA DIG TILL ATT STUDERA SPANSKA MED HABLA YA GENOM DE MEST EFFEKTIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET... »

Studenterna kommer att få en naturlig förmåga att rätta sig själva allt eftersom de avancerar. Lärarna bör låta sina elever prata och uttrycka sig. Reglerna i språket hamnar på andra plats.

Överst på sidanTraditionella metoder vs en modern metod

Moderna språk metoder är otroligt effektiva för att få eleverna att verkligen kunna använda språket

I många fall har människor studerat ett främmande språk åtminstone sedan gymnasiet. Senare i livet klagar studenterna över det faktum att trots att de har studerat ett språk i flera år kan de inte använda språket överhuvudtaget. Det är uppmuntrande att veta att detta inte helt är studenternas fel. Det är främst till följd av en traditionell syn på språkundervisning med en enorm betoning på grammatik.

Förr i tiden trodde man att de grammatiska reglerna för ett språk var den viktigaste aspekten av det. Eleverna var tvungna att memorera hundratals verb tempus och ordlistor, men de lärde sig aldrig riktigt att använda språket spontant och naturligt.

Skrivandet och läsningsfärdigheter fick också företräde enligt den traditionella metoden på bekostnad av lyssning och tal. Som ett resultat var den totala kommunikations kompetensen hos studenterna mycket dålig.

ANMÄL DIG NU TILL EN SPANKSA KURS MED VÅRA UNDERVISNINGSEXPERTER HOS HABLA YA PANAMA... »

Språk handlar om att kommunicera, inte om grammatiska regler. Och kommunikation omfattar ett helt spektrum av funktioner (söka information, be om ursäkt, uttrycka sympatier och motsäga, osv.) och föreställningar (be om ursäkt för att vara för sen, fråga var närmaste brevlåda är osv.)

Överst på sidanInteraktiva och dynamiska undervisningsmetoder

Våra spanska lektioner är mycket interaktiva och dynamiska

Så fort du kliver in i våra klassrum kommer ordet tråkigt att försvinna från ditt ordförråd. Vår spanska pedagogik leder oss till att skapa verkliga kommunikationssituationer i klassrummet. Du kommer att delta i många "lektionskonversations verksamheter" och promenader genom staden där du kommer att träna det du just har lärt dig i klassen.

Var och en av dessa aktiviteter är väl planerade och strukturerade, men lämnar också tillräckligt med utrymme för improvisation som är nödvändig för att praktisera spanska naturligt i normala situationer. Eleverna kommer att tas till marknaden och uppmuntras att inleda en förhandling med en leverantör, de ges en lista över varor som de ska köpa för att laga en måltid, tas till en bank och be en representant i kundservice förklara bankens olika tjänster.

Interaktiva klassrumsaktiviteter maximera elever att använda målspråket på ett kommunikativt sätt för meningsfulla aktiviteter. I denna spanska undervisningsmetod läggs vikten vid meningen (meddelanden som skapas eller arbetsuppgifter som slutförs) snarare än formen (korrekt språk och språkstruktur), precis som i den första språkinlärningen.

REGISTRERA DIG NU TILL ATT LÄRA DIG SPANSKA I EN DYNAMISKT & TREVLIG ATMOSFÄR... »

Tänk på hur barn lär sig ett språk: de lär sig att tala och förstå innan de lär sig att läsa och skriva och utan att lära sig regler om konjugationer och grammatisk struktur.

Överst på sidanEtt aktivitetsbaserat fokus som undervisningsmetod

Undervisa spanska med uppgifter

Uppgiftsbaserat fokus med den kommunikativa metoden tar hänsyn till att vi alla gör saker i vår vardag, och många av de saker som vi gör är relaterade till språk. Till exempel: vi talar om våra favorit hobbys, vi har intervjuer, vi berättar något om vårt kärleksliv, diskuterar om vår stad eller lands problem, vi arbetar, vi tänker på våra ambitioner eller gör önskemål. vi köper en tjänst, vi prata om våra känslor, vi tittar på filmer och sedan pratar vi om dem, vi drabbas av en sjukdom och klagar över det, vi ger hälsorådgivning, rekommenderar en produkt eller köper något, beskriver platser, talar vi om vårt förflutna eller berätta en historia, vi avger yttrande, och listan kan fortsätta och fortsätta.

I mer tekniska termer: ett uppgiftsbaserad fokus är en del av den språkundervisnings metod centrerad i åtgärderna, eftersom den anser att elever som lär språket som medlemmar i ett samhälle har uppgifter (inte bara relaterade till språket) som behöver ske inom en rad särskilda omständigheter, i en specifik miljö och i ett specifikt verksamhetsområde.

REGISTRERA DIG TILL ATT LÄRA DIG SPANSKA MED EN VÄLUVECKLAD OCH BEPRÖVAD METOD... »

Slutsatsen borde vara uppenbar: språket är nära besläktat med uppgifter, så språkundervisning bör innehålla de uppgifter och syftar till att producera språk för dessa specifika uppgifter.

Överst på sidanVerksamheten inom vår språkundervisningsmetodik

Kommunikativa aktiviteter i klassrummet

Den kommunikativa metoden med ett uppgiftsbaserat fokus arbetar med interaktiva aktiviteter som representerar verkliga kommunikativa situationer. Var och en av dessa aktiviteter är noggrant strukturerade och har en egen sekvens som kommer att leda eleven till förvärv av ett fördefinierat mål av läraren och studenten (en kombination av vad studenten behöver och vad han vill).

Anda av uppgiftsmetoden tar hänsyn till att det vi gör i våra normala liv är uppgifter. Vi gör saker... och vi upprepar dem, och språket sker inom dessa uppgifter.

REGISTRERA DIG TILL ATT LÄRA DIG SPANSKA MED EN VÄLUVECKLAD OCH BEPRÖVAD METOD... »

Habla Yas spanska skolor i Bocas del Toro och Boquete, Panama tar vi dessa uppgifter till dig, så att du kan lära dig spanska i kommunikativa situationer: de verkliga situationer som du kommer att stöta på varje dag. Vi gör detta genom interaktiva aktiviteter i och utanför klassrummet.

Överst på sidanKompletterande språkundervisningsmetoder

Vi litar också på andra språkundervisningsmetoder

Förutom den kommunikativa metoden, finns det andra språk undervisningsmetoder som kan hjälpa som ljudmetoden, den direkta metoden, den naturliga metoden och ackulturations metoden. På vår spanska språkskola förutom att använda en kommunikativ strategi tar vi från de andra metoderna vad vi behöver för att möta de specifika kraven hos alla våra studenter.

Alla våra spanska lärare utbildas kontinuerligt i att använda de mest effektiva metoderna i språkundervisningen. Den sista lördagen i varje månad är lärarutbildningsdag på Habla Ya!

REGISTRERA DIG TILL ATT LÄRA DIG SPANSKA MED EN VÄLUVECKLAD OCH BEPRÖVAD METOD... »

Det sätt vi undervisar spanska på beror på var och en av våra studenters inlärningsstilar och behov. Vi kommer att anpassa vår metod så att du verkligen lär dig spanska.


Add This
Opprett bokmerke eller del denne siden...

Øverst på siden