Kontakta oss | Registrera dig nu | Recensioner | Priser och datum Start | Videor | Vanliga frågor | Info | Blogg


Förbered din DELE examen med Habla Ya

Klara DELE provet & få ditt DELE Cervantes diplom!

REGISTRERA DIG & ANMÄL DIG TILL ETT DELE FÖRBEREDELSETEST... »

Du är här:
Startsida Kurser DELE Examen
förberedelsekurs

Vill du ditt DELE Diplom?

Förbered dig med DELE experterna!
Please call me
fyll i vårt KONTAKTFORMULÄR

Prisförfrågning

Ring oss idag!

+507 - 757 - 7352
08 - 519 - 70 - 304
069 - 2547 - 2686
044 - 585 - 30 - 35
315 - 254 - 2331
020 - 8144 - 2785
09 - 70 - 44 - 52 - 21
020 - 894 - 39 - 38
02 - 8007 - 5434
Skype-användare: habla.ya

Habla Ya spanska skolor i Boquete och Bocas del Toro, Panama är med i den utvalda grupp av ackrediterade DELE examens skolor i Latinamerika genom Cervantes Institutet för Spanien, världsomfattande auktoritet för att undervisa spanska som främmande språk. Du kan förbereda dig för DELE examen på någon av våra spanska skolor och även ta examen vid någon av dem. DELE Testet är den mest internationellt erkända certifiering som kvalificerar kompetensnivåer och kunskaper i det spanska språket. För att börja förbereda dig för DELE Testet måste du först veta din faktiska spanska kunskapsnivå: ta ditt Nivåtest här. För mer information om hur du förbereder din DELE spanska Examen, ta en titt på hur Ariana Lopes, tidigare elev hos Habla Ya Ya studerande och hur hon förberedde sig och klarade C2 DELE testet. Vid båda våra spanska skolor kan du också få universitetspoäng.

Officiell DELE examens myndighet och arrangör: Instituto Cervantes

Spanska som främmande språk diplom (DELE) logotyp

Vad är DELE?

DELE står för "Diplom de Español como Lengua Extranjera". Dessa diplom är de enda officiellt ackrediterade kvalifikationer som utfärdats av ministeriet för utbildning, socialpolitik och sport i Spanien som administreras internationellt och är erkänt över hela världen av privata företag, handelskammare och offentliga och privata utbildningsorganisationer och centrum, såsom Habla Ya spanska skolor i Boquete och Bocas del Toro, Panama.

Instituto Cervantes logotyp

Vem är ansvarig för DELE?

DELE spanskatentor utfärdas av Instituto Cervantes på uppdrag av det spanska ministeriet för utbildning, socialpolitik och sport. DELE diplomet är de enskilt viktigaste officiella kvalifikation som ger ackreditering för de olika kompetens och kunskaper i det spanska språket. Instituto Cervantes är den officiella statliga organisation som främjar det spanska språket och ansvarar för DELE spanska språkstentor. Universitetet i Salamanca samarbetar med Instituto Cervantes i utvecklingen av själva proven och rättningen av testen.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Är du obekants med DELE examen? Ta reda på vemsom får lov att ta testen för att få diplomen i spanska, vad är de användbara till, hur man får exempelkopior av DELE Testen och mycket mer genom att besöka den officiella webbplatsen för diplom i spanska som främmande språk (DELE) i Instituto Cervantes.

Överst på sidanDELE test examinationsnivåer för de sex DELE diplomen

DELE examen nivåer

Det finns sex (6) nivåer som du kan ta ett DELE spanska test för:

Varje elev bör sikta in sig på att ta det DELE diplom som är lämpligt för hans nivå

Vilken DELE examen ska du ta?

Var noga med att ta DELE examen på en lämplig nivå för dig. När du förbereder dig för DELE spanska examen med Habla Yas spanska skolor, kommer vi att berätta vad som är realistiskt att uppnå inom tidsramen som du har tillgänglig för att göra dig redo för DELE Testet och vi ska se till att du får ditt DELE Diplom. Till och med idag har varenda kandidat som valt oss till att förbereda sitt DELE test med framgångsrikt klarat det. Vänligen fyll i och skicka in ditt online nivåtest och vi kommer att tala om för dig hur mycket tid du kommer behöva för att vara redo att klara varje DELE spanskatest.

Habla Ya, Panamas nivåer DELE Diploma CEF *
Överlevnad I Certificado Elemental - Grundnivå A1, 60 timmar (3 veckor)
Överlevnad II Diploma de Principiante - Nybörjarnivå A2, 60 timmar (3 veckor)
Konversation I DELE Inicial- Medelnivå B1, 60 timmar (3 veckor)
Konversation II DELE Intermedio - Avancerad nivå B2, 100 timmar (5 veckor)
Flytande I Certificado Proficiente - Skicklighetsnivå C1, 100 timmar (5 veckor)
Flytande II DELE Superior - Supernivå C2, 400 timmar (20 veckor)

* Mängden timmar som anges är den genomsnittliga tiden för undervisning som behövs för att slutföra varje nivå enligt CEF.

De första två examerna (A1, A2) har fyra delar och de övriga fyra tentorna (B1, B2, C1 och C2) har fem delar vardera. Den huvudsakliga skillnaden för varje nivå är svårigheten och tiden för varje del. För att klara varje prov måste du klara varje enskild del. Om du vill veta det exakta innehållet för varje nivå, vänligen besök vårt nivåsystem och kursplans avsnitt.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Kursplanen för våra spanska nivåer byggs enligt riktlinjerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk och på grund av detta vet vi exakt hur vi kan hjälpa dig att förbättra varje färdighet som du behöver för att möta varje del av varje DELE examen. Alla våra elever blir muntligt intervjuade av vår akademiska direktör och vi ber dem att fylla i och skicka vår in ett nivåtest. På detta sätt vet vi vad du behöver lära dig och hur lång tid du kommer att behöva för att lära dig det.

Överst på sidan2015 DELE Registrering och Exam Datum, examinationscentrumen och diplomavgifter

DELE spanskaexamens förberedelsekurs

När äger DELE rum?

DELE spanska examen anordnas två gånger per år, i maj och i november. På vissa ställen erbjuds ytterligare ett DELE spanska test i augusti. DELE spanska examen kan tas vid nästan alla större spanska universitet och kan också tas i många länder utomlands (inklusive icke spansktalande länder), t.ex. i Panama med Habla Yas spanska skolor. Klicka här för exakta datum.

Hur registrerar jag mig för DELE?

När du Skriver in dig & Anmäler dig för att förbereda dig för DELE tester på någon av våra spanska skolor i Panama guidar vi dig genom hela processen och gör allt enkelt för dig! Om du har några frågor innan registrering, vänligen kontakta oss!

För att registrera dig för provet måste du:

  1. fylla i ett registreringsformulär som tillhandahålls av ett godkänt DELE examen centrum (kontakta oss för att få denna blankett)
  2. betala avgiften för att ta testet (se avgifter nedan)
  3. tillhandahålla dokumentation för att bevisa att du inte är medborgare i ett spansktalande land och lämna in (eller faxa eller e-posta) all nödvändig dokumentation till det godkända provcentrumet ca två månader före examens datumet.

När du har slutfört ovanstående kommer du att få ett dokument som du måste visa på examensdagen.

Beroende på din nuvarande spanska nivå och på DELE Diplomet du vill uppnå, kan förberedelsen ta allt från 1 till 6 månader.

Vänligen skicka in ditt Nivåtest för att avgöra din nuvarande spanska nivå och låt oss veta vilket DELE Diplom du vill ta (om du är osäker, kan vi komma med ett förslag) och vi kommer att tala om för dig hur mycket tid du kommer att behöva studera för att vara redo.

Förberedelser kan börja före eller efter registreringen för den aktuella examen beroende på varje enskilt fall.

DELE examensdatum och datum för registrering för 2015

Nivåer Examinationsdatum Registreringsdatum
A1, A2, B1, B2, C1 17 april 16 februari - 11 mars *
A1, A2, B1, B2, C1, C2 22, 23 maj 16 februari - 8 april
A2, B1, B2, C1 17 juli 16 februari - 10 juni
A2, B1, B2 16 oktober 16 februari - 9 september
A1, A2, B1, B2, C1, C2 21 november 16 februari - 14 oktober

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

DELE examensavgifter i Panama för 2015

DELE examennivå A1 DELE A2 DELE B1 DELE B2 DELE C1 DELE C2 DELE
Examination Avgift * $105 $110 $130 $150 $160 $175

* Priserna är i amerikanska dollar. Priserna ovan beror på nuvarande växelkursen gentemot Euron. Officiella krav på registrering, tentamen priserna per land, exempeltentor, officiella datum och examinationscentrum kan slås upp på DELE: s officiella hemsida från Cervantes Institutet.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Habla Yas spanska skolor i Boquete och Bocas del Toro är officiella DELE examenscenter i Panama. När eleverna anmäler sig till DELE provets förberedelsekurs på någon av våra spanska skolor i Bocas del Toro eller Boquete hjälper vi kandidater så att de klarar sitt DELE prov innan de lämnar vårt land och vi ger också råd om vilket datum de bör starta sin förberedelsekurs för att framgångsrikt klara det, samt att vi hjälper dem välja det lämpligaste datumet för provet. Vi är mer än villiga att hjälpa dig att arrangera allt, men du kan också ta DELE Testet när du återvänder till ditt eget land. Vi kan skicka en lista med center som utför provet nära dig, men du är också välkommen att kontakta den spanska ambassaden eller konsulatet i ditt land för att hitta det närmaste DELE examen centrum för dig. Vissa elever förbereda sig för DELE examen utomlands på Habla Ya Panama spanska skolor, och tar sedan testet när de är tillbaka i sitt hemland. Kontakta oss och vi kommer att vägleda dig, hjälpa dig att planera, förbereda och klara din DELE spanska examen!

Överst på sidanDetaljer om DELE Examens förberedelsekurs

DELE Examens förberedelsekurs detaljer

Hur kommer vi förbereda dig för DELE examen?

DELE Exam förberedelsekurs på Habla Ya spanska skolor erbjuds i första hand via privatlektioner, cirka 20 till 30 timmars lektioner i spanska per vecka.

En del elever går även med i vår grupp 4 PLUS 2 Kurs (4 timmar grupplektioner + 2 timmars privatlektioner) och ägnar de extra timmarnas privatlektioner för att förbereda DELE.

Vi bedömer varje kandidats spanska nivå genom ett skriftligt online spansk nivåtest och en muntlig intervju vid ankomsten. På detta sätt kan vi bestämma vilka av de sex DELE Tentorna du bör ta och hur många timmars lektioner totalt (veckor) krävs för att uppnå denna kompetensnivå.

Varje DELE examen har fem olika delar, förutom de två första prov som var och en har fyra delar var. Vi kommer att anpassa din DELE Examens förberedelsekurs att fokusera på de färdigheter som du mest behöver arbeta med, vare sig det är läsa, skriva, lyssna, grammatik / ordförråd eller tala.

Du kan också förbereda dig för DELE spanska examen med online spanskalektioner över videokonferens. Särskilda online-kurser och material för att förbereda sig för DELE spanska examen upp till B2 (inklusive DELE medel och DELE avancerad examen) finns tillgängliga. Dessa kurser ger praxis för alla handlingar, även modeller av texter och kompositioner, videor av intervjuer i den muntliga delen och användbara tips för tentamen. Du kan hitta mer information om våra online spanskakurser och vår online spanska läroplattform här.

För mer information om hur du förbereder DELE spanska Exam läs berättelsen om Ariana Lopes, tidigare Habla Ya studerande och hur hon förberedde och klarade C2 DELE testet.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Om du vill tillbringa mer tid med att förbättra din förmåga att konversera, bör du överväga att anmäla dig till vår grupp 4 PLUS kurs och ägna de extra timmarna till spanska privatlektioner för att arbeta på resten av de färdigheter som krävs för att få DELE Diplomet.

Överst på sidanStartdatum för DELE Examens förberedelsekurs med Habla Ya

Eftersom DELE förberedelsekursen ges via privata lektioner kan kursen börja nästan när du vill att den ska

När ska man börja sin DELE förberedelsekurs?

En DELE Examens förberedelsekurs kan ordnas till att starta när du vill, men vårt råd är att börja förbereda dig för DELE examen minst 2 månader innan examensdatumet, fast detta beror också på din specifika spanska nivå och på de specifika DELE Cervantes Diplom du vill uppnå.

Vänligen skicka in ditt nivåtest innan registrering till DELE examen och vi berättar för dig vad som är din nuvarande spanska nivå och kan hjälpa dig att avgöra vilken av de 6 DELE examen du ska ta och när du ska ta den.

Habla Ya spanska skolor i Boquete och Bocas del Toro är officiella DELE examen Centers i Panama. När eleverna anmäler sig till DELE provets förberedelsekurs på någon av våra spanska skolor i Bocas del Toro eller Boquete hjälper vi kandidater så att de klarar sitt DELE prov innan de lämnar vårt land och vi ger också råd om vilket datum de bör starta sin förberedelsekurs för att framgångsrikt klara det, samt att vi hjälper dem välja det lämpligaste datumet för provet.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Om vi anser att det inte finns tillräckligt med tid att förbereda dig för DELE testet som du redan har registrerat dig för kommer vi tyvärr inte att kunna godkänna din ansökan till vår DELE Examens förberedelsekurs.

Överst på sidanKurs priser för DELE Test förberedelsekurs

Kostnaden för DELE kursen är densamma som för någon annan kurs: du betalar för varje lektionstimme

Från $11,25 - $22,50 per timme för privatlektioner

Antalet timmar som det slutar med att du köper är det exakta antal timmar som du behöver för att förbereda ditt DELE Test och få ditt DELE Diplom. Du kan välja att ta mellan 4 till 6 timmar privata spanska lektioner per dag.

Du kan också anmäla dig till vår grupp 4 PLUS 1 eller 2 kurs och ägna de extra privatlektioner till dina DELE studier.

När du överväger hur många timmar att registrera dig för, ta hänsyn till den specifika nivå som du vill uppfylla i din DELE förberedelsekkurs för att framgångsrikt klara ditt DELE Test. För att avgöra din nuvarande spanska nivå, skicka in ditt Nivåtest.

Till den först nivån (DELE A1) bör du studera 60 timmar om du inte kan någon spanska. Det andra DELE Testet (DELE A2) kräver 60 timmar mer av spanska studier efter den första nivån (120 timmar från att inte kunna någon spanska). Den tredje DELE Testet (DELE B1), kräver ytterligare 60 timmars lektioner (180 timmar totalt). Den fjärde DELE nivåns (DELE B2) test kräver ytterligare 100 timmar efter det tredje nivåstestet (280 timmar totalt). Den femte DELE examen (DELE C1) kräver i genomsnitt 380 timmar totalt (ytterligare 100 timmar efter den fjärde nivån). Och för att förbereda sig för det sista DELE Testet (DELE C2), och anses tala som en inhemsk, är den genomsnittliga mängden timmar som behövs ytterligare 400 timmar (780 timmar totalt). För att få en klar uppfattning om detta kan du konsultera tabellen ovan.

Priser för att förbereda inför DELE examen genom privatlektioner i spanska

Antal veckor
Timmar per vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 varje extra vecka
10 $225 $395 $575 $755 $925 $1095 $1275 $1425 $1595 $1755 $1905 $2075 $165
15 $325 $575 $845 $1095 $1355 $1595 $1825 $2075 $2275 $2475 $2655 $2825 $235
20 $395 $755 $1095 $1425 $1755 $2075 $2355 $2595 $2825 $3095 $3355 $3595 $295
25 $485 $925 $1355 $1755 $2125 $2475 $2795 $3095 $3375 $3735 $4075 $4425 $365
30 $575 $1095 $1595 $2075 $2475 $2825 $3225 $3595 $4015 $4425 $4825 $5255 $435

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I PANAMA... »

Priser för att förbereda inför DELE Test via vår grupp 4 PLUS kurs

Antal veckor
Typ av kurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 varje extra vecka
Grupp 4 PLUS 1 $375 $695 $1015 $1275 $1495 $1755 $2025 $2275 $2525 $2725 $2975 $3195 $265
Grupp 4 PLUS 2 $475 $855 $1255 $1595 $1875 $2225 $2575 $2875 $3195 $3475 $3775 $4055 $335

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I PANAMA... »

Priserna är i amerikanska dollar. På Habla Ya förstår vi att det inte känns bra att betala hemifrån, långt bort från Panama, för något som du inte har sett.: det är därför du kan betala vid ankomsten! Ingen insats krävs Men kom ihåg att skriva in dig & anmäla ditt intresse! Observera att det inte finns någon registreringsavgift för våra spanska kurser. Priserna inkluderar: registrering, kunskapstest, material och åhörarkopior, WiFi på skolan, vissa kulturella och sociala aktiviteter och tillgång till alla skolans lokaler. En lärobok för din nivå ingår när du registrerar dig för minst 40 timmars lektioner och ett kursbevis ingår när du registrerar dig för minst 60 timmars lektioner. Alla av våra sex läroböcker (för våra sex kunskapsnivåer) kan också köpas för $10.

Överst på sidanPanamas nationella helgdagar

DELE Exam Preparation Course kan ordnas för att börja när som helst utom på helgdagar. Våra skolor tar hänsyn till följande panamanska nationella helgdagar.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

2015
Januari Februari April Maj November December
1 Nyårsdagen 16 måndag karnival
17 tisdag karnival
3 Långfredagen 1 Första Maj 3 Självständighet från Colombia
4 Självständighet
10 Självständighet från Spanien
8 Mors dag
24 till 25 julfirande

* Våra skolor är stängda den 1:a Januari 2016 och öppnar igen torsdagen den 2:a januari, 2016.

SKRIV IN DIG & ANMÄL DIG TILL EN DELE EXAMENS FÖRBEREDELSEKURS I LATINAMERIKA... »

Lektioner som går förlorade på grund av semester kan planeras om så att de äger rum vid ett senare tillfälle, men rabatt är inte tillgängligt.


Add This
Opprett bokmerke eller del denne siden...

Øverst på siden