Kontakt oss | Registrer deg nå | Anmeldelser | Priser og startdatoer | Videoer | FAQs | Info | Blog


Forbered deg til DELE eksamen ved Habla Ya

Ta DELE testen & få tildelt ditt DELE Cervantes Diplom!

MELD DEG PÅ ET DELE EKSAMENSFORBEREDENDE KURS NÅ »

Du er her:
Hjem Spanskkurs
DELE Eksamenskurs

Ønsker du å få tildelt ditt DELE diplom?

Forbered deg med DELE ekspertene!
Please call me
fylle ut vårt KONTAKTSKJEMA

Be om et tilbud

Eller ring oss i dag!

+507 - 730 - 8344
069 - 2547 - 2686
044 - 585 - 30 - 35
315 - 254 - 2331
020 - 8144 - 2785
09 - 70 - 44 - 52 - 21
08 - 519 - 70 - 304
020 - 894 - 39 - 38
02 - 8007 - 5434
Skype bruker: habla.ya

Habla Ya Spanish Schools i Boquete og Bocas del Toro, Panama er blant en utvalgt gruppe av akkrediterte DELE eksamensentre i Latin-Amerika ved Cervantes Institute i Spania, en verdensomspennende autoritet for opplæring i spansk som fremmedspråk. Du kan både forberede deg til og avlegge DELE eksamen ved begge skolene våre DELE Testen er den mest internasjonalt anerkjente sertifiseringen som kvalifiserer nivåer av kompetanse og beherskelse av det spanske språket. For å begynne forberedelsene til DELE testen må du først vite hvilket spansknivå du ligger på: send inn din innplasseringstest her. For mer informasjon og tips om forberedelser til DELE spanskeksamen les bloginnlegget til tidligere Habla Ya-student Ariana Lopes om hvordan hun forberedte seg til og fullførte C2 DELE testen. Du kan også oppnå høyskolekreditt ved begge skolene våre.

Instituto Cervantes - Offisiell faglig autoritet og organisator av DELE

Spansk som fremmedspråk diplom (DELE) logo

Hva er DELE?

DELE står for "Diplomas de Español como lengua Extranjera" (Altså; Diplom i spansk som fremmedspråk). Disse diplomene er de eneste offisielt akkrediterte kvalifikasjonsbevis utstedt av det spanske utdanningsdepartementet (Ministry of Education, Social Policies and Sports i Spania), som administreres internasjonalt og er anerkjent verden over av private selskaper, handelskamre og offentlige og private pedagogiske systemer og sentre, som for eksempel Habla Ya Spanish School i Boquete.

Instituto Cervantes 'Logo

Hvem er ansvarlig for DELE?

DELE spanskeksamener er utstedt av Instituto Cervantes på vegne av det spanske utdanningsdepartementet (Ministry of Education, Social Policies and Sports) DELE diplomet er det viktigste offisielle kvalifikasjonsbeviset som gir akkreditering for de ulike nivåene av kompetanse og beherskelse av det spanske språket. Instituto Cervantes er en offisiell statlig organisasjon som fremmer det spanske språket og har ansvaret for DELE spanskeksamener. University of Salamanca samarbeider med Instituto Cervantes i utviklingen og i rettingen av eksamensoppgavene.

MELD DEG PÅ ET EKSAMENSFORBEREDENDE SPANSKKURS NÅ... »

Ikke hørt om DELE eksamen før? Lær mer om hvem som kan ta eksamnene, hvorfor de er nyttige, hvordan du får tak prøvekopier av DELE testene og mye mer ved å besøke det offisielle nettstedet for DELE.

Øverst på sidenDELE Eksamensnivåer for de Seks Diplomene

DELE Eksamensnivåer

Det er seks (6) forskjellige nivåer du kan ta en DELE spansk språktest på:

Hver student bør ha som mål å oppnå det DELE Diplomet som ligger nærmest hans spansknivå

Hvilken DELE eksamen bør du ta?

Sørg for å ta en DELE eksamen som ligger på et passende nivå for deg. Vi vil fortelle deg hva som er realistisk oppnåelig i den tidsrammen du har tilgjengelig, når du forbereder deg til DELE spanskeksamenHabla Ya Spanish Schools. Vi vil sørge for at du får ditt DELE Diplom. Per i dag har hver enkelt kandidat som har forberedt sin DELE eksamen hos oss stått med suksess. Vennligst fyll ut og send inn vår Online innplasseringstest og vi vil fortelle deg hvor mye tid du trenger for å være klar til å passere hvert nivå i DELE spansktest.

Habla Ya Panama nivåer DELE Diplom CEF *
Survival I Certificado Elemental - Elementærnivå A1, 60 timer (3 uker)
Survival II Diplom de Principiante - Nybegynnernivå A2, 60 timer (3 uker)
Conversational I DELE Inicial - Viderekommende nivå B1, 60 timer (3 uker)
Conversational II DELE Intermedio - Avansert nivå B2, 100 timer (5 uker)
Fluency I Certificado Proficiente - Dyktig nivå C1, 100 timer (5 uker)
Fluencyt II DELE Superior - Overordnet nivå C2, 400 timer (20 uker)

*Antall timer oppført er den gjennomsnittlige tiden for undervisning som trengs for å fullføre hvert nivå i henhold til CEF.

De to første eksamen-nivåene (A1, A2) består av fire deler, mens de andre fire nivåene (B1, B2, C1 og C2) har fem deler hver. Den viktigste forskjellen for hvert nivå er vanskelighetsgraden og tilgjengelig tid for hver del. For å bestå hver eksamen du må stå på hver enkelt del. Hvis du ønsker å vite det eksakte innholdet for hvert nivå, vennligst se vårt nivåsystem og pensum.

MELD DEG PÅ ET DELE EKSAMENS-FORBEREDENDE KURS... »

Pensum i våre spansknivåer er bygget i henhold til retningslinjene i det felles europeiske rammeverket for språk, derfor vet vi nøyaktig hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre de ferdighetene du trenger for å møte hver enkelt del av hver DELE eksamen. Alle våre studenter avholder et muntlig intervju med vår faglige leder og vi ber dem om å fylle ut og sende inn en innplasseringstest. På denne måten vet vi hva du trenger å lære og hvor mye tid du vil trenge for å lære det.

Øverst på sidenDELE Registrering og Eksamensdatoer, Eksamenssentre og Diplomavgifter

DELE spansk eksamenskurs

Når tar DELE sted?

DELE spanskeksamen arrangeres to ganger i året, i mai og i november. Noen steder tilbys en ekstra DELE spansktest i august. DELE spanskeksamen kan tas i nesten alle store spanske universiteter, og kan også tas i mange land i utlandet (inkludert ikke-spansktalande land), for eksempel i Panama med Habla Ya Spanish School Campus Boquete. Klikk her for spesifikke eksamensdatoer.

Hvordan Registrere deg for DELE?

Når du registrerer deg og melder deg på det forberedende kurset på en av våre spanskskoler i Panama vil vi veilede deg gjennom hele prosessen og gjør alt enkelt for deg! Hvis du har spørsmål før du registrerer deg, vennligst kontakt oss!

For å melde deg på DELE eksamen må du:

  1. Fylle ut et registreringsskjema fra et godkjent DELE eksamensenter (ta kontakt for å motta dette skjemaet)
  2. Betal avgiften for å ta eksamen (se avgifter nedenfor)
  3. Legg frem dokumentasjon på at du ikke er statsborger i et spansktalende land og levér inn (evt. faks eller e-post). Send inn all nødvendig dokumentasjon til det godkjente eksamensentret ca. to måneder før eksamensdatoen.

Når du har fullført punktene nevnt ovenfor, vil du bli utstyrt med den dokumentasjonen du vil måtte fremlegge når du skal ta eksamen.

Avhengig av ditt nåværende spansknivå, og hvilket DELE Diplom du ønsker å oppnå, kan forberedelsene ta alt fra 1 til 6 måneder.

Vennligst send inn din plasseringstest for å finne ut ditt gjeldende spansknivå og fortell oss hvilket DELE Diplom du ønsker å oppnå. Om du er usikker kan vi komme med et forslag og fortelle deg hvor lenge du må studere for å være forberedt.

Forberedelse kan starte før eller etter registrering for selve eksamen avhengig av hvert enkelt tilfelle.

DELE eksamensdatoer og registreringsdatoer for 2015

Nivåer Eksamensdatoer Registreringsdatoer
A1, A2, B1, B2, C1 17 April 16 Februar - 11 Mars
A1, A2, B1, B2, C1, C2 22, 23 Mai 16 Februar - 8 April
A2, B1, B2, C1 17 Juli 16 Februar - 10 Juni
A2, B1, B2 16 Oktober 16 Februar - 9 September
A1, A2, B1, B2, C1, C2 21 November 16 Februar - 14 Oktober

MELD DEG PÅ ET EKSAMENSFORBEREDENDE KURS NÅ... »

DELE Eksamen Avgifter i Panama for 2015

DELE eksamen Nivå A1 DELE A2 DELE B1 DELE B2 DELE C1 DELE C2 DELE
Eksamensavgift * $105 $110 $130 $150 $160 $175

* Prisene er i amerikanske dollar. Satsene vil avhenge av dagens valutakurs på euro. Offisielle krav om registrering, eksamenprisene i forskjellige land, prøvekopier av eksamensoppgaver og offisielle datoer og eksamensentre finner du på DELE's offisielle nettsted av Cervantes Institute.

MELD DEG PÅ ET EKSAMENFORBEREDENDE KURS NÅ... »

Habla Ya Spanish School Campus Boquete er et offisielt DELE eksamensenter i Panama. Når elever melder seg på et DELE eksamenskurs ved en av våre spanskskoler i Bocas del Toro eller Boquete, bistår vi kandidatene slik at de får fullført sin DELE-eksamen før de forlater landet vårt. Vi gir også praktiske råd om hvilke datoer studenten bør starte det forberedende kurset for å kunne fullføre det, samt hjelp til å velge den mest praktiske eksamen for hver søker. Har du ikke mulighet til å fullføre eksamen her i Panama kan du også ta eksamen når du kommer tilbake til hjemlandet ditt. Vi kan sende deg en liste over eksamensentre i nærheten av der du bor, du kan også kontakte den spanske ambassaden eller konsulatet i landet for å finne nærmeste DELE eksamensenter. Noen elever forbereder seg til DELE eksamen i utlandet ved Habla Ya Panama Spanish Schools, og tar deretter eksamen når de er tilbake i hjemlandet. Kontakt oss og vi vil veilede deg, hjelpe deg å planlegge, forberede og bestå DELE spanskeksamen!

Øverst på sidenDetaljer for DELE eksamenskurs

DELE eksamenskurs detaljer

Hvordan vil vi forberede deg til DELE eksamen?

DELE eksamenskurs ved Habla Ya spanske skoler tilbys primært gjennom privattimer, 20 - 30 timer med privat spanskundervisning per uke.

Noen studenter velger også vårt Gruppe 4 PLUS 2 Kurs (4 gruppetimer + 2 timer med privattimer per dag) og vier de ekstra timene med privatundervisning til DELE-forberedelser.

Vi beregner hver kandidats spansknivå gjennom en Online skriftlig spansk innplasseringsprøve og et muntlig intervju ved ankomst. På denne måten kan vi avgjøre hvilken av de seks DELE eksamener du bør ta og hvor mange timer undervisning totalt (uker) som er nødvendig for å oppnå det nødvendige ferdighetsnivået.

Hver DELE test har fem forskjellige deler, med unntak av de to første testene som hver har fire deler. Vi vil tilpasse ditt DELE eksamenskurs slik at fokuset ligger på områdene du trenger å jobbe med, om det så er å lese, skrive, snakke, lytte eller jobbe med grammatikk eller ordforråd.

Du kan også forberede DELE spanskeksamen med Online spanskundervisning. Spesielle Online Kurs og materiell er tilgjengelig for å forberede deg til DELE spanskeksamen opp til B2 nivået (inkludert DELE Inicial og DELE Intermedio eksamener). Disse kursene gir øvelser for alle oppgaver, inkludert tekstmodeller og komposisjoner, videointervjuer med den muntlige delen og nyttige tips til eksamen. Finn mer informasjon om våre Online spanskkurs og vår Online læringsplattform her.

For mer informasjon om hvordan du forbereder deg til DELE spanskeksamen; les om hvordan den tidligere Habla Ya studenten Ariana Lopes forberedte seg til og fullførte C2 DELE testen.

REGISTRER DEG NÅ... »

Hvis du ønsker å bruke mer tid på å forbedre dine snakkeferdigheter, bør du vurdere å melde deg på vårt Group 4 PLUS kurs, og vie de ekstra timene med privatundervisning på resten av den kompetansen som trengs for å få DELE Diplomet.

Øverst på sidenStartdatoer for DELE eksamenforberedende kurs ved Habla Ya

Siden DELE eksamenkurset gis gjennom private leksjoner kan det starte omtrent akkurat når du vil

Når bør du starte DELE eksamenkurset?

Et DELE eksamenskurs kan starte når du vil, men vi råder deg til å begynne å forberede deg minst 2 måneder i forkant av eksamen. Men dette avhenger også av dine spesifikke spanskkunnskaper og hvilket DELE Cervantes Diplom du ønsker å oppnå.

Vennligst send inn din innplasseringstest før du registrerer deg for DELE eksamen, og vi vil fortelle deg ditt nåværende spansknivå og hjelpe deg å avgjøre hvilken DELE eksamen du skal ta og når du skal ta den.

Habla Ya Spanish School Campus Boquete er et offisielt DELE eksamensenter i Panama. Når elever Melder seg på et DELE eksamenskurs ved en av våre spanskskoler i Boquete eller Bocas del Toro, bistår vi dem slik at de kan ta DELE Testen før de forlater landet vårt. Vi gir også råd om hvilke datoer de bør begynne deres eksamenkurs for å kunne fullføre, samt å velge den mest praktiske eksamen for hver søker.

MELD DEG PÅ ET SPANSK EKSAMENKURS NÅ... »

Hvis vi mener at det ikke er tilstrekkelig med tid til å forberede deg til en DELE Test du allerede har meldt deg på vil vi dessverre ikke kunne akseptere din søknad for vårt DELE eksamenkurs.

Øverst på sidenPriser for DELE Testforberedende Kurs

Kostnaden for DELE kurset er det samme som alle andre selvfølgelig: du betaler for hver time av klasse

Fra 14.50 $- $22.50 per time for privattimer

Antallet timer du vil ende opp med å kjøpe er det nøyaktige antall timer du vil trenge for å forberede din DELE Test og få ditt diplom. Du kan velge å ha mellom 4 - 6 timer privat spanskundervisning per dag.

Du kan også melde deg på vårt Gruppe 4 PLUS 1 eller 2 kurs og vie de ekstra privattimene til DELE studier.

Når du vurderer hvor mange timer du skal melde deg på for, tenk på det nivået du skal komme deg gjennom i det forberedende kurset for å kunne fullføre DELE Testen. For å fastslå ditt gjeldende spansknivå, kan du sende inn din innplasseringsprøve.

Skal du ta testen på første nivå (DELE A1) bør du studere i 60 timer om du ikke kan noe spansk fra før. Den andre testen (DELE A2) krever 60 undervisningstimer mer enn første nivåtest (Det vil si 120 timer tilsammen). Den tredje DELE testen (DELE B1), krever ytterligere 60 timer undervisning (180 timer totalt). Det fjerde DELE nivået (DELE B2) krever ytterligere 100 timer etter det tredje nivået (280 timer totalt). Den femte DELE eksamen (DELE C1) krever gjennomsnittlig 380 timer totalt (ytterligere 100 timer etter det fjerde nivået). Og for å forberede seg til den siste DELE testen (DELE C2), og bli ansett som en innfødt, er gjennomsnittlig antall timer som trengs ytterligere 400 timer (780 timer totalt). For å ha en klar oversikt over dette kan du se tabellen ovenfor.

Priser for DELE forberedende studier gjennom privat spanskundervisning

Antall uker
Timer per uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hver ekstra uke
10 $225 $395 $575 $755 $925 $1095 $1275 $1425 $1595 $1755 $1905 $2075 $165
15. $325 $575 $845 $1095 $1355 $1595 $1825 $2075 $2275 $2475 $2655 $2825 $235
20 $395 $755 $1095 $1425 $1755 $2075 $2355 $2595 $2825 $3095 $3355 $3595 $295
25 $485 $925 $1355 $1755 $2125 $2475 $2795 $3095 $3375 $3735 $4075 $4425 $365
30 $575 $1095 $1595 $2075 $2475 $2825 $3225 $3595 $4015 $4425 $4825 $5255 $435

MELD DEG PÅ ET DELE EKSAMENKURS I PANAMA NÅ... »

Priser for DELE forberedende studier gjennom vårt Gruppe 4 PLUS Kurs

Antall uker
Kurstype 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hver ekstra uke
Gruppe 4 PLUS 1 $375 $695 $1015 $1275 $1495 $1755 $2025 $2275 $2525 $2725 $2975 $3195 $265
Gruppe 4 PLUS 2 $475 $855 $1255 $1595 $1875 $2225 $2575 $2875 $3195 $3475 $3775 $4055 $335

MELD DEG PÅ ET DELE FORBEREDENDE KURS NÅ... »

Prisene er i amerikanske dollar. På Habla Ya vet vi at det ikke er lett å skulle betale for noe usett, milevis unna i et fjernt land - Det er derfor du kan betale ved ankomst! Ingen forhåndsbetaling er nødvendig. Men husk Påmelding og registrering! Det er ingen påmeldingsavgift for våre spanskkurs. Prisene inkluderer registrering, nivåtest, klassematerialer og brosjyrer, WiFi Internett-tilkobling på skolen, visse kulturelle og sosiale aktiviteter og tilgang til skolens fasiliteter. En lærebok for ditt nivå er inkludert om du registrerer deg for minst 40 undervisningstimer og kursbevis er inkludert om du registrerer deg for minst 60 undervisningstimer. Alle våre seks lærebøker (for våre seks nivåer) kan også kjøpes for 10 dollar.

Øverst på sidenHelligdager i Panama

Et DELE eksamenskurs kan begynne på en hvilken som helst dato med unntak av helligdager. Følgende nasjonale helligdager er tatt hensyn til ved våre skoler.

2014
Januar Mars April Mai November Desember
1. Nyttårsdag 3 mandag Karneval
4 tirsdag Karneval
17 skjærtorsdag
18 Hellig fredag
1. Labor Day 4. Flagg Day
10. Separation Day
28. Separation Day
8 Mors dag
24 - 25 Julefeiring

* Skolen er stengt 1. januar 2015 og åpner igjen torsdag 02.01.2015.

REGISTRER DEG NÅ OG FORBERED DEG TIL SPANSKEKSAMEN I LATIN-AMERIKA... »

Skoletimer tapt på grunn av ferie kan bli satt opp på nytt, men man har ikke krav på refusjon.


Add This
Opprett bokmerke eller del denne siden...

Øverst på siden