Contact Opnemen | Schrijf In En Registreer | Prijzen en Start Datums | Video's | FAQs | Info | Blog


Een Betrouwbaar en Objectief Level Systeem

Wij improviseren niet: we weten wat u nodig heeft om te leren...

SCHRIJF NU IN VOOR EEN SPAANSE CURSUS BIJ HABLA YA »

U bent hier:
Thuis Cursussen Methode
Niveau Systeem

Hoe worden de studenten in elk niveau geplaatst?

Een Interview & Plaatsings Test!
Contact Us
CONTACT FORMULIER

Vraag een offerte aan

Bel Ons Vandaag!

+507 - 730 - 8344
020 - 894 - 39 - 38
315 - 254 - 2331
020 - 8144 - 2785
069 - 2547 - 2686
044 - 585 - 30 - 35
09 - 70 - 44 - 52 - 21
08 - 519 - 70 - 304
02 - 8007 - 5434
Skype-gebruiker: habla.ya

Taal Niveaus bij Spaanse School Habla Ya

Taal niveaus Habla Ya

Op Spaanse School Habla Ya hebben we 6 verschillende niveaus, van absolute beginners tot zeer geavanceerd. De Spaanse niveaus die u zult tegenkomen houden rekening met specifieke communicatieve vaardigheden: mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Habla Ya Taal Niveaus Student Profiel CEF Gemiddelde Duur
Survival I Elementair A1 60 uur
Survival II Beginner A2 60 uur
Conversational I Gevorderd B1 60 uur
Conversational II Geavanceerd B2 100 uur
Vloeiend I Vaardig C1 100 uur
Vloeiend II Superieur C2 400 uur

SCHRIJF NU IN VOOR SPAANSE LESSEN BIJ SPAANSE SCHOOL HABLA YA PANAMA... »

Het aantal uren dat nodig is voor het volgen van ieder bovenstaand niveau is de voorgestelde hoeveelheid volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Toewijding, hard werken, natuurlijke vaardigheid voor taalverwerving en de praktijk kunnen de hoeveelheid uren verminderen die nodig zijn om ieder niveau te voltooien.

Begin van de pagina



Ons Niveau Systeem in vergelijking met andere Taal Organisaties

Habla Ya ACTFL ALTE DELE CEF
  Beginner laag     Breakthrough
Survival I
60 uur
Beginner middel   Start Niveau A1
Waystage
Survival II
60 uur
Beginner hoog Niveau 1 Waystage   A2
Waystage
Conversationeel I
60 uur
Intermediair Middel Niveau 2 Treshold Certificado Inicial B1
Treshold
  Intermediair Laag     A2 + Waystage
Conversational II
100 uur
Intermediate Hoog Niveau 3 Onafhankelijke Gebruiker   B2
Vantage
  Geavanceerd Laag Niveau 3 Onafhankelijke gebruiker   B2 +
Vantage
Vloeiend I
100 uur
Geavanceerd Middel Niveau 4 Bekwame Gebruiker DELE Básico C1 Proficiency
  Geavanceerd Hoog Niveau 4 Bekwame Gebruiker   C1 + Proficiency
Vloeiend II
400 uur
Superieur Niveau 5
Goede Gebruiker
DELE Superior C2
Master

Sleutel:

SCHRIJF NU IN & REGISTREER OM SPAANS TE STUDEREN BIJ SPAANSE SCHOOL HABLA YA PANAMA... »

Onze level systeem is gebouwd volgens de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen om te zorgen voor een betrouwbare en objectieve beoordeling van de taalkundigheid.

Begin van de pagina



Survival I, Elementair Taalniveau A1 Beschrijving

Student op de basisschool Spaans niveau

Wanneer u klaar bent met dit niveau zult u in staat zijn alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen te begrijpen gericht op de bevrediging van de behoeften van een bepaalde soort. U zult uzelf en anderen kunnen voorstellen en persoonlijke vragen kunnen beantwoorden zoals waar u woont, mensen die u kent en de dingen die u graag doet U zult in staat zijn om samen te werken op een eenvoudige manier, wanneer de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

BEKIJK FUNCTIONELE & GRAMMATICALE INHOUD VAN ONS SPAANSE NIVEAU A1... »

Begin van de pagina



Survival II, Beginners Taalniveau A2 Beschrijving

Student op de Beginner Taalniveau

Studenten die dit niveau hebben behaald begrijpen zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen die betrekking hebben op gebieden die van direct belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Ze kunnen ook communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en alledaagse onderwerpen vereisen. Zij zullen in staat zijn om in eenvoudige bewoordingen aspecten van hun achtergrond, directe omgeving en kwesties te beschrijven op het gebied van de directe behoefte.

BEKIJK FUNCTIONEEL & GRAMMATICALE INHOUD VAN ONS SPAANSE NIVEAU A2... »

Begin van de pagina



Conversationeel I, Intermediair Taalniveau, B1 Beschrijving

Intermediair Spaanse studenten

Wanneer u dit niveau afrond kunt u de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die u regelmatig zult tegenkomen op het werk, school, vrije tijd, enz. Ook kunt u omgaan met de meeste situaties die kunnen optreden tijdens een reis in een gebied waar het Spaans wordt gesproken. Bovendien kunt u eenvoudig samenhangende teksten produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. En tenslotte, kunt u ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en korte redenen en uitleg geven over meningen en ideeën.

BEKIJK FUNCTIONELE & GRAMMATICALE INHOUD VAN HET INTERMEDIAIR NIVEAU SPAANS B1... »

Begin van de pagina



Conversationeel II, Gevorderd Taalniveau B2 Beschrijving

Spaanse student in een vergevorderd taalniveau

Om binnen dit niveau te vallen moet u in staat zijn om de belangrijkste ideeën van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in uw vakgebied. Op dit niveau kunt u communiceren in een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk maakt zonder dat dit voor beide partijen lastig is. Met zekerheid kunt u een duidelijke, gedetailleerde tekst op een breed scala van onderwerpen opstellen en een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties geven.

BEKIJK FUNCTIONELE & GRAMMATICALE INHOUD VAN HET GEVORDERD NIVEAU B2... »

Begin van de pagina



Vloeiend I, Geavanceerd Taalniveau, C1 Beschrijving

Student met een vaardige niveau van het Spaans

Studenten die dit niveau afronden, begijpen een breed scala van veeleisende, lange teksten en de impliciete betekenis. Ze kunnen zichzelf vloeiend spontaan uitdrukken zonder overduidelijk naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Daarnaast kunnen ze de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. Ze kunnen ook een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen opstellen en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren, verbindingen en samenhangende onderdelen.

BEKIJK FUNCTIONELE & GRAMMATICALE INHOUD VAN ONS GEAVANCEERDE SPAANSE NIVEAU C1... »

Begin van de pagina



Vloeiend II, Superieur Taalniveau, C2 Beschrijving

Studenten met een superieur niveau Spaans

Als u hetzelfde vermogen heeft van een native spreker betekent dit dat u met gemak alles kunt begrijpen wat u hoort of leest. U bent ook in staat om informatie samen te vatten uit verschillende gesproken en geschreven bronnen, een samenvattende presentatie en argumenten te reconstrueren. U kunt zichself ook spontaan uiten, zeer vloeiend en nauwkeurig, waarbij een onderscheid tussen fijnere nuances van betekenis, zelfs in complexe situaties.

BEKIJK FUNCTIONELE & GRAMMATICALE INHOUD VAN ONS SUPERIEURE NIVEAU SPAANS C2...»


Add This
Bookmark of deel deze pagina...

Begin van de pagina