Contact Opnemen | Schrijf In En Registreer | Prijzen en Start Datums | Video's | FAQs | Info | Blog


Communicatieve Onderwijs Methodologie

Een effectieve methode om Spaans te leren & ervan te genieten...

SCHRIJF NU IN OM SPAANS TE LEREN BIJ HABLA YA... »

U bent hier:
Thuis Cursussen Methode
Communicatieve Methode

Waarom deze Methode?

Want dat is waar taal voor is: communicatie!
Contact Us
CONTACT FORMULIER

Vraag een offerte aan

Bel Ons Vandaag!

+507 - 730 - 8344
020 - 894 - 39 - 38
315 - 254 - 2331
020 - 8144 - 2785
069 - 2547 - 2686
044 - 585 - 30 - 35
09 - 70 - 44 - 52 - 21
08 - 519 - 70 - 304
02 - 8007 - 5434
Skype-gebruiker: habla.ya

Taalonderwijs Gericht op Communicatie

Het doel van de methodologie van onze school is de communicatie

De communicatieve onderwijs methode beschouwd taal als communicatiemiddel. Zij herkent dat communicatie een maatschappelijk doel heeft: de taal student heeft iets om te zeggen of om uit te vinden. In deze lesmethode wordt de focus gericht op het helpen van de student met het leveren van een bericht. Dit is wat werkelijk van belang is: als de student kan begrijpen en begrepen wordt.

De communicatieve methode is erop gebaseerd om de student te helpen met het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden en capaciteiten: mondelinge interactie en expressie, gehoor-en begrijpend lezen en uiting in schrijfvorm. In elke klas zullen de studenten worden begeleid tot het oefenen van Spaans in context geplaatste, praktische en alledaagse situaties door middel van activiteiten met vooraf gedefinieerde doelen.

SCHRIJF NU IN OM SPAANS TE STUDEREN BIJ HABLA YA & LEER HET OP DE MEEST EFFECTIEVE MANIER... »

De communicatieve benadering geeft voorrang op het mondelinge werk. Direct contact met de taal is erg belangrijk. Niet alleen het luisteren naar de leraar, maar ook uit het gebruik ervan en het horen van andere mensen naast de leraar. Het hebben van persoonlijk contact met de taal, het beoefenen van geluiden, improviseren en proberen om uw eigen zinnen te maken en de kans krijgen om fouten te maken en daarvan te leren. Dit is een andere goede reden waarom de lessen volledig in het Spaans worden gegeven.

Begin van de paginaGebruik van de taal in een Creatieve en Spontane Omgeving

De communicatieve methode stimuleert het gebruik van de taal op een spontane en creatieve manier

Fouten zijn een natuurlijk onderdeel van het leren van een taal. Studenten die hun best doen om de taal creatief te gebruiken en spontaan zijn zullen fouten maken. In onze Spaanse lesmethode is constante correctie niet per se noodzakelijk en kan zelfs contraproductief werken, vooral op de lagere niveaus. Correctie moet discreet zijn en de leraar moet de fouten van de student aangeven om hem te helpen zelf de manier van corrigeren van zijn spraak te ontdekken. Betekenis krijgt voorrang op de vorm.

In deze taal onderwijsmethode wordt grammatica nog steeds gegeven, maar minder systematisch, in traditionele manieren samen met meer innovatieve benaderingen.

De communicatieve methode wordt getracht om te personaliseren en om de taal te lokaliseren en aan te passen aan de belangen van de student. Het gebruik van idiomatisch, alledaagse taal en zelfs jargon wordt aangemoedigd in deze Spaanse onderwijsmethode.

SCHRIJF NU IN OM SPAANS TE LEREN BIJ HABLA YA EN HEB ECHT DE MOGELIJKHEID OM TE COMMUNICEREN... »

Studenten krijgen een natuurlijke vermogen om zichzelf te corrigeren als ze vorderen. Leraren moeten hun leerlingen laten praten en hun mening laten uiten. Het vormen van een taal komt op de tweede plaats.

Begin van de paginaTraditionele Methoden vs een Moderne Benadering

Moderne talen methoden zijn verbazingwekkend effectieve manier is om studenten om echt in staat zijn de taal te gebruiken

In veel gevallen hebben mensen een vreemde taal gestudeert in ieder geval sinds ze op de middelbare school zaten. Later in het leven klagen de studenten over het feit dat ze ondanks een aantal jaar een taal te hebben gestudeert nu de taal niet weten te gebruiken. Het is bemoedigend om te weten dat dit niet helemaal de student zijn fout is. Het is grotendeels het gevolg van een traditionele aanpak van taalonderwijs met een enorme nadruk op grammatica.

In het verleden werd gedacht dat de grammaticale regels van een taal het meest belangrijke aspect ervan is. Studenten werden gedwongen om honderden werkwoordsvormen en woordenlijsten te onthouden, maar ze hebben nooit echt geleerd om de taal spontaan en natuurlijk te gebruiken.

De schrijf-en leesvaardigheid kreeg ook voorrang in de traditionele methode in plaats van de luister en spreekvaardigheid. Als gevolg hiervan, waren de algehele communicatieve vaardigheden van de studenten zeer slecht.

SCHRIJF NU IN & REGISTREER OM SPAANS TE LEREN MET PANAMA'S EXPERTS...»

Taal gaat over communicatie, niet over grammatica regels. En communicatie omvat een hele waaier van functies (zoeken naar informatie, zich verontschuldigen, voorkeuren en afkeer uitdrukken, enz.) en begrippen (zich verontschuldigen voor te laat komen, vragen naar het dichtstbijzijnde postkantoor, enz.)

Begin van de paginaInteractieve en Dynamische Onderwijs Methodologie

Onze Spaanse lessen zijn zeer interactief en dynamisch

Zodra u ons klaslokaal binnen komt verdwijnt het woord saai uit uw woordenschat. Onze Spaanse onderwijs methodologie leidt ons tot het brengen van echte communicatie situaties in de klas. U neemt deel aan "Veel in-klas conversatie activiteiten" en wandelt door het dorp waar u in de praktijk brengt wat u net heeft geleerd in de klas.

Elk van deze activiteiten is goed gepland en gestructureerd, maar laat ook genoeg ruimte voor improvisatie, dat nodig is om de praktijk van het Spaans in een natuurlijke omgeving mee te maken. Studenten zullen worden meegenomen naar de markt, en worden aangemoedigd om te onderhandelen met een verkoper, krijgen een overzicht van artikelen met bepaalde kenmerken die zij moeten kopen voor de maaltijd, of gaan naar een lokale bank en luisteren naar de klantenservice medewerker die over de verschillende services van de bank verteld.

Interactieve lesactiviteiten maximaliseren mogelijkheden voor leerlingen om doeltaal te gebruiken op een communicatieve manier voor zinvolle activiteiten. In deze Spaanse lesmethode wordt nadruk gelegd op de betekenis (berichten worden gecreëerd of taken worden vervuld), dan vorm (juistheid van taal en taalgebruik structuur), net als in de eerste taalverwerving.

SCHRIJF NU IN OM SPAANS TE LEREN IN EEN DYNAMISCHE & LEUKE SFEER... »

Denk na over de manier waarop kinderen een taal leren: ze leren spreken en begrijpen zonder te kunnen lezen en schrijven en zonder het leren van regels over vervoegingen en grammatica.

Begin van de paginaEen op Taken Gebaseerde Onderwijsmethode

Spaans onderwijs met behulp van taken

De op taken gebaseerde communicatieve methode houdt er rekening mee dat we allemaal dingen doen in ons dagelijks leven, en veel van die dingen die we doen, staan in verband met taal. Bijvoorbeeld: praten we over onze favoriete hobby's, hebben we solicitatiegesprekken, vertellen we iemand over ons liefdesleven, praten we over onze stad of land's problemen, we werken, we denken aan onze ambities, we doen aankopen, we praten over onze gevoelens, we bekijken films en daarna praten we erover, zijn we ziek en klagen erover, we geven gezondheids advies, adviseren een product, plaatsen we een beschrijving, praten we over ons verleden of vertellen we een verhaal, en die lijst is nog veel langer.

In meer technische termen: is een taakgeoriënteerde focus onderdeel van een methode voor het taalonderwijs met de focus op actie, omdat zij van mening is dat de studenten de taal leren als leden van een samenleving die een aantal taken heeft (niet alleen in verband met de taal) die moeten worden gedaan binnen een reeks van bijzondere omstandigheden in een specifieke omgeving en binnen een specifiek gebied van de actie.

SCHRIJF NU IN OM SPAANS TE LEREN MET EEN BEWEZEN & EFFECTIEVE METHODOLOGIE... »

De conclusie zou duidelijk moeten zijn: taal is nauw verwant aan taken, dus het taalonderwijs zou die taken moeten bevatten en ernaar streven om de taal te produceren voor die specifieke taken.

Begin van de paginaActiviteiten binnen onze Taal Onderwijs Methodologie

Communicatieve activiteiten binnen de klas

De communicatieve methode met een op taken gebaseerde focus werkt met interactieve activiteiten die communicatieve situaties uit het dagelijkse leven vertegenwoordigen. Elk van deze activiteiten is met zorg gestructureerd en heeft een eigen volgorde die de student zal leiden tot een vooraf gedefinieërd doel door de docent en de student (een combinatie van wat de leerling nodig heeft en wat hij wil).

De geest van een op taken-gebaseerde methode houdt rekening met dat wat we in ons normale leven doen, taken zijn. We doen dingen... en wij herhalen ze, en de taal gebeurt binnen die taken.

REGISTREER OM SPAANS TE STUDEREN IN PANAMA'S TOONAANGEVENDE SPAANSE TAALSCHOOL... »

Op Habla Ya Language Center brengen we die taken naar u, zodat u Spaans kunt leren in communicatieve situaties: het echte leven situaties die u elke dag zult tegenkomen Wij doen dit door middel van interactieve activiteiten in en buiten het klaslokaal.

Begin van de paginaAanvullende Taal Onderwijsmethoden

Wij vertrouwen ook op andere methoden taalonderwijs

Naast de communicatieve methode, kunnen andere taal onderwijsvormen helpen, zoals de audio-linguale methode, de directe methode, de natuurlijke methode en de acculturatie-methode. Op onze Spaanse talenschool Naast het gebruik van een communicatieve benadering, nemen we van elke andere methode wat we nodig hebben om de specifieke eisen van elk van onze studenten tegemoet te komen

Al onze Spaanse docenten worden voortdurend getraind in het gebruik van de meest effectieve taalonderwijs methode. De laatste zaterdag van elke maand is de opleidings dag van leraren op Habla Ya!

SCHRIJF NU IN EN REGISTREER OM ECHT ZO SNEL ALS U KUNT SPAANS TE LEREN... »

De manier waarop we Spaans onderwijzen hangt af van elke student's leerstijlen en behoeften. Wij zullen onze werkwijze aanpassen, zodat u echt Spaans leert.


Add This
Bookmark of deel deze pagina...

Begin van de pagina